6. apr, 2016

... Regeren is vooruitzien...!

Maar andersom kan ook natuurlijk vooruitzien is regeren... Want als het op preventie voor repressie aankomt, dan weet onze Rees daar van alles over te vertellen! Want er is een relatie tussen risicobeheersing en incidentbestrijding.

Brandpreventie? Waar gaat dat eigenlijk over? Ik ben gek op Wikipedia, Wikipedia weet (bijna) alles ;-) Onder brandpreventie verstaat men het nemen van maatregelen ter voorkoming en beperking van brand, de gevolgen van brand en het waarborgen van de ontvluchting van personen. Mooi, dat is de gewone-mensen-taal.

Nu de brandweer-mensen-taal. Bij brandpreventie gaat men uit van een samenstel van kenmerken om de brandveiligheid te bepalen en op basis daarvan te beoordelen. Het gaat dan in eerste instantie om de (samenhangende) beoordeling van de brandfysica, het gebouwontwerp en het gedrag van de mens. (en dat heb ik niet zelf bedacht, je kunt het nalezen op: Brandpreventie voor repressief leidinggevenden

Ohhhh! mooi boek zeg! daar staat écht heel veel in...!

Maar goed, nadat Rees ons in theorie mee had genomen naar de kern van de preventie en de maatregelen die men daarvoor neemt, werd het tijd om dat eens in de praktijk te onderzoeken. Ja! Eindelijk! Op Excursie! Dus met zijn allen in twee busjes. Op naar het Westfriesgasthuis. In een rondleiding liet Rees ons veel kenmerken zien, want hoe herken je nu eigenlijk een brandcompartiment? En waarom zetten we dat er eigenlijk niet gewoon op? Want ja, zeg nu zelf.. vind die kenmerken maar eens als er écht 'stront-aan-de-knikker' is...

Bedankt voor het regelen van de rondleiding en het geven van de presentatie Rees, het is leuk om van elkaars expertise te leren!

Vorige week raakte ik nog een beetje in de stress van al die theoretische kennis die in één keer op ons af kwam. Deze week gaat het al een stukje beter. We leren verbanden leggen en zien dat het één waarempel tóch met het ander te maken heeft. En dan vallen straks langzaam de puzzelstukjes op zijn plaats.
Want nu ik zo door dat boek brandpreventie voor repressief leidinggevende heen blader, zie ik alles bij elkaar komen. Van GRSTV tot Kwadrantenmodel en dan de interactie met de preventie. Op de GRSTV en het kwadrantenmodel kom ik vast en zeker later nog wel eens terug...

Volgende week de eerste praktijk les. Eens kijken of we dan de theorie in de praktijk kunnen omzetten...! spannend!

En dan als laatste, onthoud dit goed...: als er witte rook uit de schoorsteen komt, dan kun je ervan uitgaan dat de nieuwe paus gekozen is. Dat is een zekerheidje voortkomend uit een goede observatie :-)