1. jul, 2017

Verwarrende discriminatie binnen brandweerland...

Jorien Traas heeft wat aangericht in brandweer Nederland. Een felle discussie over de alom besproken PPMO baan. Wat mij persoonlijk erg stoort in deze, is het feit dat ze het over de man/vrouw boeg gooit. Nee hé, niet weer. Ik word daar persoonlijk zo vreselijk moe van.

Kom op zeg. Hoe zit het nu eigenlijk? Er kan geen onderscheid gemaakt worden tussen man/vrouw. We doen hetzelfde werk. Net zoals er geen onderscheid gemaakt kan worden in het opleidingsniveau. Beroeps? Vrijwilliger? Maakt niet uit. We leren hetzelfde. We doen uiteindelijk hetzelfde werk. Dat hoef ik verder niet te onderbouwen toch? Dat begrijpt iedereen.

Waarom raakt dit mij? 

Omdat ik vind dat de discussie aangezwengeld wordt vanuit een verkeerd perspectief.

Het gaat om de PPMO test (Periodiek Preventief Medisch Onderzoek). Elk brandweermens die repressief inzetbaar wil zijn moet deze test halen. Of je nu man bent of vrouw, jong, oud, blank, gekleurd, 80 kilo, 60 kilo... het maakt niet uit. Als er nood aan de man/vrouw is tijdens een repressieve inzet, moet je in staat zijn jezelf en je maatje in veiligheid te brengen. Dat wil je voor je maatje. Dat ben je hem of haar verplicht. Dat wil je voor jezelf, dat ben je aan jezelf verplicht. Dat betekend dat je als repressief inzetbaar brandweermens aan bepaalde minimale fysieke eisen moet kunnen voldoen. Dat is waar, wat mij betreft, de discussie over moet gaan.

De verwarring ontstaat door de vraag of de PPMO baan voldoet aan de eisen van de ARBO wet- en regelgeving die gesteld zijn. Maar dat is een hele andere discussie. Die heeft mijn inziens niets te maken met 'rechten van de mens' in het licht van discriminatie. Dus alsjeblieft, Vakvereniging Voor Brandweervrijwilligers... gebruik dát uitgangspunt als basis voor de zaak die aangespannen is. In plaats van die vreselijke ouderwetse invalshoek 'de verschillen tussen mannen en vrouwen'. Dat is niet meer van deze tijd. Echt niet hoor. Gelijke rechten en plichten(!), binnen de normen van de arbowet- en regelgeving. Daar kan ik wat mee.

Er werken 24.000 mensen bij brandweer Nederland. daarvan zijn er 5000 beroepsmatig. De rest vrijwillig. Er zijn 773 vrouwelijke vrijwilligers. (bron NOS)

Niet veel hé. Dat komt niet door de PPMO test. Daar geloof ik helemaal niks van. En ik vind het ook helemaal niet van belang. Het gaat mij om de juiste mens op de juiste plek.

Want ik weet al waar de volgende discussie over gaat straks: "De samenstelling van de blusgroep dient een afspiegeling te zijn van de maatschappij".

Alsjeblieft. Nee hoor. De juiste mens op de juiste plek. Dat geeft meerwaarde!